Ekologiczna dzielnica mieszkaniowa „SILO” w Jaworznie

W Jaworznie na terenie 20 ha planowana jest ekologiczna dzielnica mieszkaniowa - kilkadziesiąt budynków i ok. 2400 mieszkań
Lokalizacja:
Jaworzno-Szczakowa
Inwestor:
SLAG Recycling / grupa St. Pauls Developments
Projekt:
HORIZONE Studio
Autorzy:
Dominik Darasz, Bartłomiej Kisielewski, Robert Strzeński, Krystian Wawer
Współpraca autorska:
Anna Chrząszcz, Maciej Warot, Volodia Tsapuk, Mateusz Andres
Obszar objety projektem:
ok. 20 ha
Powierzchnia całkowita budynków:
ok. 154 900 m2
Funkcje:
mieszkaniowa (ok 80%), usługowa, sportowo-rekreacyjna, inne
Liczba mieszkań:
ok. 2400
Szacowana liczba mieszkańców:
4700
Przestrzeń biologicznie czynna:
ok. 48 %
Projekt:
2018-2019

Doskonale skomunikowany

Decyzja inwestora o zakupie nieruchomości nie była przypadkowa. Jest to bowiem obszar nieprzeciętnie zlokalizowany. W chwili jego zakupu znane były już plany modernizacji stacji Jaworzno-Szczakowa oraz biegnącej w sąsiedztwie linii kolejowej E30 łączącej Jaworzno z Katowicami i Krakowem. Już wkrótce podróż z tego miejsca do centrum Katowic będzie trwać tylko 10-15 minut.

Inwestor jako przyszłych potencjalnych klientów definiuje osoby w różnym wieku, świadome wagi jakości życia, chcące mieszkać w otoczeniu lasów i zielonych terenów rekreacyjnych oraz jednocześnie ceniące łatwy i szybki dostęp do wielkomiejskich usług Katowic lub Krakowa. W promieniu 2 km znajdują się Zalew Sosina, centrum nurkowania oraz działki przewidziane w studium zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna pod pole golfowe.

Zielony z natury

Koncepcja zakłada powstanie dzielnicy, w której nowoczesna architektura przeplata się z terenami zielonymi. Zostaną wydzielone przestrzenie prywatne i ogólnodostępne oraz główne strefy funkcjonalne osiedla, sprzyjające integracji mieszkańców w różnym wieku, tj. wielofunkcyjne place, tereny rekreacyjne, sportowe oraz związane z edukacją i kulturą. Dodatkowym atutem miejsca będzie wykorzystanie istniejących zasobów leśnych i wodnych do celów rekreacyjnych. Przyjazny klimat zapewni mieszkańcom zdrowe i komfortowe życie.

SILO jest projektem urbanistycznym, którego celem jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów oraz inicjowanie rozwoju lokalnych społeczności. Koncepcję poprzedziło wykonanie szeregu analiz: funkcjonalnych, społecznych, komunikacyjnych oraz analiza SWOT.

Projektanci z Horizone Studio zadbali również o odpowiednie zróżnicowanie zabudowy nowej dzielnicy.

Od strony parku przewidziano budynki w zabudowie szeregowej, które stopniowo przechodzić będą w bardziej zwartą zabudowę wielorodzinną o średniej intensywności, aż po zabudowę pierzejową wzdłuż pasażu miejskiego. Budynki wielorodzinne o najwyższej intensywności usytuowane będą w północnej części terenu, sąsiadującej bezpośrednio z linią kolejową, co stanowić będzie barierę akustyczną dla obszaru.

W centralnej części osiedla usytuowane mają być: plac targowy, szkoła i dwa przedszkola, a na granicy z istniejącą dzielnicą Pieczyska zaplanowano ulicę o funkcji handlowej i uspokojonym ruchu.

Pod każdym z zespołów budynków znajdować się będą wyniesione o pół kondygnacji podziemne platformy parkingowe, które wydzielą przestrzenie prywatne od ogólnodostępnych i uwolnią teren od parkujących samochodów. Na styku dzielnic pojawią się natomiast wielopoziomowe parkingi naziemne. W ten sposób uwolniona zostanie przestrzeń między budynkami i będzie więcej miejsca na zieleń, sport i rekreację.

Projekt SILO wykorzystuje istniejącą sieć dróg rowerowych. Wpisuje się również w komunikacyjną politykę miasta Jaworzna. O bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów zadbano poprzez zastosowanie rond, podniesionych skrzyżowań oraz spowalniaczy ruchu kołowego. Teren osiedla stanowić ma strefę uspokojenia ruchu.

Kilkudziesięciometrowe silosy – pozostałość po dawnej cementowni – zostaną zaadaptowane m.in. na nowoczesne centrum wspinaczkowe. Iluminowane i kolorowe silosy będą charakterystycznym elementem identyfikacji miejsca. Wokół nich zaplanowano miejski plac oraz wioskę sportową z centrum sportów wodnych i zespołowych. Wzdłuż linii kolejowej natomiast zlokalizowano tory lekkoatletyczne, trasy biegowe i parkour, siłownie oraz strefę pikników sąsiedzkich.

SILO to przede wszystkim czysta energia czerpana ze źródeł fotowoltaicznych oraz ze spalania biomasy, powstałej ze ścieków produkowanych przez mieszkańców. Budynki będą wykonane w technologii pasywnej, czyli o znacznie zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię. Na zielonych dachach zainstalowany będzie system odprowadzania deszczówki, która trafi do lokalnych zbiorników retencjonujących wodę.

SILO zostało zaprojektowane tak, aby budynki o różnej skali nie tworzyły w przestrzeni odciętych od reszty enklaw. Zrezygnowano więc z zabudowy kwartałowej na rzecz otwartych, zielonych podwórek z kompostownikami, grządkami i sadami drzew owocowych przechodzącymi w zieleń sąsiednich lasów.

Wzdłuż potoku Łużnik, ze stawem i rozlewiskiem, powstanie zielona oś osiedla zaprojektowana jako Park Rzeczny, który wnikać ma pomiędzy zabudowę. Między budynkami powstaną ścieżki i oczka wodne, które wraz z zielenią utworzą naturalny filtr powietrza, absorbujący lotne związki trujące i podnoszący wilgotność powietrza latem.

Informacja o inwestorze:

St. Pauls Developments to firma działająca na rynku brytyjskim od prawie dwudziestu lat. Znana jest z podejmowania trudnych i ambitnych projektów, takich jak: zagospodarowanie byłej kopalni węgla Cortonwood w Rotherham czy budowa obiektów biurowych i powierzchni przemysłowych na terenach pokopalnianych w Brookfields. Nowo powstałe obiekty przyciągają inwestorów, zwiększając tym samym poziom zatrudnienia w regionie.

St. Pauls Developments znany jest w Polsce z przeprowadzonej wspólnie z firmą Armada Business Park rewitalizacji dziewiętnastowiecznej remizy strażackiej w Księżym Młynie w Łodzi. Projekt ten zdobył nagrodę w konkursie „Modernizacja Roku 2000”. W 2009 roku inwestor oddał do użytku pierwszy biurowiec klasy A w Łodzi – Textorial Park, wyróżniony nagrodą „Najważniejsza inwestycja roku 2008 w Łodzi”.
Obecnie trwają przygotowania do realizacji zespołu Textoral Park II według projektu Horizone Studio. W grudniu 2018r. projekt ten został uznany przez BRE Global za jeden z 10 najciekawszych projektów na świecie, które w 2018 roku uzyskały certyfikację ekologiczną BREEAM


Zapraszamy

W czym możemy pomóc?
[ESC] lub