Polityka prywatności

Administrator danych

 1. Operatorem Strony oraz Administratorem Danych Osobowych użytkowników strony jest firma Horizone Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., z siedzibą przy ul. Dolnych Młynów 7/11 w Krakowie, o numerze NIP: 676 254 89 00, REGON: 380203964 („ADO” tj. Administrator Danych Osobowych).
 2.  Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach strony („Użytkownicy”, l. poj.: „Użytkownik”) i ich zachowaniu w następujący sposób:

  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”),
  • poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej horizone.com.pl
 2. Strona zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje dotyczące Użytkowników pozostawały prywatne.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 4. Należy pamiętać, że przekazując nam Dane Osobowe ręcznie lub w formie elektronicznej, korzystając z naszej strony internetowej lub wysyłając e-maile, Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez nas wszystkich przekazanych nam Danych Osobowych w sposób i w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.
 5. Termin „Dane osobowe” odnosi się do wszelkich informacji, które identyfikują żywą osobę lub mogłyby być w uzasadniony sposób wykorzystane do identyfikacji żyjącej osoby.

  Pliki cookies

  Podczas pierwszej wizyty w naszym serwisie Użytkownikom wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce. Wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

  1. Strona korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ADO.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  5. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie lub blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej Użytkownika.
  6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

  Z kim dzielimy się danymi

  Dane osobowe Użytkowników, jeżeli pojawi się taka konieczność możemy udostępnić w wymaganym zakresie organom administracji państwowej, uprawnionym do tego z mocy prawa. 

  Jak długo przechowujemy dane

  Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane zgodnie z naszą Polityką przechowywania danych, która określa odpowiedni okres przechowywania dla każdej kategorii danych. Będziemy przechowywać Dane Osobowe Użytkowników tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów. Dane, które zbieramy od Użytkowników są przechowywane w formie zanonimizowanej.

  Prawa użytkowników do swoich danych

  Jako ADO informujemy, że Użytkownicy mają  prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane Użytkowników na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – Użytkownicy mają prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

  Postanowienie końcowe

  1. ADO ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
  2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego na stronie Administratora.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

  [ESC] lub