Projektujemy zgodnie z zasadami budownictwa zielonego

Tematyka dotycząca budownictwa zrównoważonego stała się aktualnie wytyczną wszelkich działań inwestycyjnych. Od lat jest ona jednocześnie jednym z głównych punktów zainteresowań architektów z Horizone Studio. Nasze doświadczenie w tej materii budowaliśmy przez lata m.in. podczas pracy zagranicą, gdzie filozofia projektowania zgodnie z tzw. zasadą potrójnej odpowiedzialności (środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej) obecna jest od dawna. Dlatego w naturalny sposób w projektach tworzonych przez nasze biuro obecne są rozwiązania charakterystyczne dla budynków zielonych.

Horizone Studio w 2009 roku było jedną z firm założycielskich PLGBC Polish Green Building Council. Od 2014 roku do chwili obecnej zasiadamy w Zarządzie PLGBC oraz włączamy się jako eksperci w liczne inicjatywy stowarzyszenia.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego  jest organizacją pozarządową, zajmującą się promowaniem projektowania, budownictwa oraz użytkowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju w Polsce i jest polskim przedstawicielem World Green Building Council. Od lat Horizone Studio inicjuje i jako partner włącza się w dyskusje, konferencje, nauczanie i propagowanie idei projektowania zrównoważonych budynków. Współpracując z PLGBC tworzymy standardy zielonego projektowania. Jesteśmy współautorami dwóch raportów „Zdrowe zielone biura” poświęconych przestrzeni pracy, certyfikacji „Zielony Dom” dedykowanej wytycznym i ocenie zielonych budynków mieszkalnych oraz jesteśmy autorem jednego z rozdziałów książki PWN „Zrównoważone budynki biurowe”.

W codziennej działalności projektowej, przy projektach wymagających zaangażowania konsultantów z zakresu budownictwa zielonego oraz wielokryterialnej certyfikacji ekologicznej (LEED, BREEAM, DGNB) Horizone Studio współpracuje z wiodącymi specjalistami. W naszym biurze podczas prac nad projektami, jako dobra praktyka, został wdrożony tzw. zintegrowany proces projektowy (Integrated Design Process), promowany w ekologicznych certyfikacjach budynków.

Projekty i realizacje Horizone Studio były kilkakrotnie nagradzane za wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań zielonych. Wśród nich należy wymienić nagrody PLGBC Green Building Award 2011 i 2016.

Nasz projekt Zespół budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie był pierwszym obiektem publicznym w Polsce poddanym certyfikacji ekologicznej i otrzymał certyfikat BREEAM Excellent. W maju 2018 roku zaprojektowany przez nas kompleks Textorial Park II w Łodzi (BREEAM Excellent) okazał się w chwili otrzymywania certyfikatu najwyżej ocenionym obiektem biurowym w Polsce wg zaostrzonych kryteriów brytyjskiej certyfikacji BREEAM International NC 2016. Ekologiczna dzielnica SILO w Jaworznie była pierwszym zespołem mieszkaniowym w Europie Środkowo-Wschodniej, który otrzymał certyfikat BREEAM Communities.


Zielone budynki mamy we krwi

CASE STUDY: Rozwiązania zielone w biurowcu Ericpol Software Pool

Budynek Ericpol Software Pool spełnia standardy nowoczesnych ekologicznych budynków biurowych. Bryła budynku i głębokość traktów biurowych pozwala na doświetlenie większości wnętrz światłem dziennym, redukując koszt energii. Na nasłonecznionych elewacjach użyto szklenie z powłoką niskoemisyjną oraz automatyczne żaluzje zewnętrzne. Pionowe zacieniacze montowane jako element fasad służą do ochrony przed promieniami słonecznymi w godzinach popołudniowych, gdy słońce znajduje się pod niewielkim kątem.

Do ogrzewania budynku wykorzystano ciepło miejskie. W budynku zrezygnowano z tradycyjnej klimatyzacji. Pomieszczenia biurowe i hole windowe zostały wyposażone w chłodzenie z wykorzystaniem systemu stropów termoaktywnych tzw. TABS (ang.: Thermally Active Building System). System wspomagany jest przez wentylację mechaniczną nawiewną ze wstępnie schłodzonym powietrzem. Dodatkowo wszystkie pokoje biurowe mogą być naturalnie wentylowane.

Całością steruje system BMS wspomagany przez model neuronowy, który analizuje „wymagania” biurowca w trakcie jego eksploatacji i dostosowuje do nich pracę odrębnych instalacji.

Rozwiń pełną treść

 

Pakt dla Przestrzeni

Podczas Prologu Open Eyes Economy Summit, doszło do podpisania „Paktu dla Przestrzeni” Krakowa. Pakt podpisali m.in. Bartłomiej Kisielewski, współautor paktu oraz z ramienia PLGBC, Robert Strzeński – partnerzy w Horizone Studio. 10-punktowy pakt jest efektem współpracy przedstawicieli różnych środowisk, którzy przez lata apelowali o sensowny dialog w kontekście urbanistyki Krakowa. Jego głównym celem jest zjednoczenie mieszkańców Krakowa w walce o lepszą przestrzeń, wspierającą wartościowe rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne.

⇒ Pobierz Pakt dla przestrzeni Krakowa (PDF)


 

Certyfikacja „Zielony Dom Zielona Hipoteka”

W Polsce z inicjatywy PLGBC powstał nowy system wielokryterialnej oceny jakości budynków mieszkalnych, skupiający się na aspektach środowiskowych i zagadnieniach ważnych dla zdrowia mieszkańców. Prace nad certyfikatem Zielony Dom trwały przez ponad rok, od maja 2019 do stycznia 2020 roku. Horizone Studio było jednym ze specjalistów grupy roboczej powołanej przez PLGBC i kierowanej przez dr Dorotę Bartosz, która miała za zadanie stworzenie certyfikacji.

Certyfikat Zielony Dom jest częścią szerszego, ogólnoeuropejskiego programu Zielony Dom i Zielona Hipoteka, realizowanego w ramach projektu Unii Europejskiej SMARTER Finance for Families w ramach Programu Ramowego UE Horyzont 2020. W różnych krajach Europy bierze w nim udział 17 organizacji specjalizujących się w dziedzinie zrównoważonego budownictwa.

⇒Pobierz Certyfikat Zielony Dom (PDF)


 

CASE STUDY: Rozwiązania zielone w ekologicznej dzielnicy mieszkaniowej SILO

SILO, innowacyjna dzielnica mieszkaniowa w Jaworznie-Szczakowej, stanowi wyjątkowy przykład zielonego podejścia do urbanistyki. Została zaprojektowana z myślą o zrównoważonym rozwoju, wykorzystując certyfikat BREEAM Communities.

Kluczowe elementy innowacyjnej dzielnicy to: dogodne połączenia komunikacyjne, efektywna gospodarka odpadami, oraz niskoemisyjna energia. Projekt Horizone Studio uwzględnia istniejące tereny zielone, a także promuje aktywny tryb życia poprzez infrastrukturę rekreacyjną i sportową. SILO stawia również na energetykę odnawialną, pasywne budownictwo i zielone dachy, zapewniając mieszkańcom zdrowe i ekologiczne warunki życia.

Przywiązanie do zasad zrównoważonego rozwoju przejawia się również w planowanym wykorzystaniu terenów zieleni, stawów i potoków jako naturalnych filtrów powietrza. Na terenie inwestycji wykorzystywana będzie energia ze źródeł fotowoltaicznych oraz ze spalania biomasy, powstałej ze ścieków produkowanych przez mieszkańców. Budynki zostaną wykonane w technologii pasywnej, a na zielonych dachach mają zostać zainstalowane systemy odprowadzania wód opadowych, która trafi do lokalnych zbiorników wodnych.

SILO zostało zaprojektowane w taki sposób, aby budynki o różnej skali nie tworzyły zamkniętych enklaw. Zamiast stosować tradycyjną, zwarte zabudowę kwartałową, postawiono na otwarte, zielone podwórka, gdzie mieszkańcy mogą korzystać z kompostowników, ogródków warzywnych i sadów drzew owocowych, które stopniowo przechodzą w naturalne tereny leśne.

Rozwiń pełną treść

 

ESG w architekturze

W Horizone Studio wiemy, że architektura ma potencjał wpływania na świat w sposób pozytywny. Dlatego z pasją i zaangażowaniem integrujemy zasady ESG (Environmental, Social, Governance) we wszystkie nasze projekty. Co oznacza ESG w architekturze?

Environmental (Środowisko):

 • Stawiamy na zrównoważone materiały budowlane, redukując negatywny wpływ na środowisko.
 • Projektujemy budynki o niskim zużyciu energii, wykorzystując energię odnawialną i promując efektywność energetyczną.
 • Wprowadzamy innowacyjne rozwiązania, takie jak zielone dachy i ogrody, aby zrównoważyć cykl życia budynków.

Social (Społeczność):

 • Dążymy do tworzenia przestrzeni otwartych i inkluzyjnych, dostępnych dla wszystkich członków społeczności.
 • Projektujemy budynki, które wspierają zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców.
 • Angażujemy społeczności lokalne w proces planowania, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby.

Governance (Zarządzanie):

 • Stawiamy na etykę i transparentność we wszystkich naszych działaniach.
 • Oceniamy i minimalizujemy ryzyko związane z naszymi projektami, dbając o odpowiedzialne zarządzanie.
 • Wprowadzamy długoterminową strategię zrównoważonego rozwoju, łącząc cele społeczne, środowiskowe i ekonomiczne.

Rozwiń pełną treść

 

Raport „Zdrowe Zielone Biura”

W latach 2017/2018 roku Horizone Studio wzięło udział w pracach specjalnego zespołu przygotowującego raport Zdrowe Zielone Biura, odzwierciedlającego trendy na polskim rynku oraz oczekiwania deweloperów i najemców względem nowoczesnych przestrzeni pracy. Raport miał swoją premierę w czerwcu 2018r.

⇒ Pobierz raport Zdrowe Zielone Biura (PDF)

 


 

Zrównoważone budynki biurowe

We wrześniu 2018 roku w księgarniach pojawi się książka Zrównoważone budynki biurowe wydawana przez PWN i PLGBC, której jesteśmy współautorami.  Jeden z rozdziałów poświęcony zagadnieniom tzw. projektowania zintegrowanego (ang.: Integrated Design Process) powstał w Horizone Studio. Motywatorem do stworzenia książki, była chęć odpowiedzi na potrzeby rynku – obszar dotyczący projektowania „zielonych” biurowców i budynków komercyjnych wymagał usystematyzowania, zebrania informacji w jedno kompendium wiedzy. Książka „Zrównoważone budynki biurowe” prezentuje tematykę w sposób kompleksowy i praktyczny. Szczegółowo omówiono poszczególne etapy projektowania zrównoważonych budynków biurowych, przedstawione są rozwiązania oraz narzędzia istniejące na rynku polskim, odpowiednie dla krajowych uwarunkowań prawnych i klimatycznych. Ujęto także przykłady modelowych realizacji w Polsce.


 

CASE STUDY: Rozwiązania zielone w Zespole Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Zgodnie z założeniem inwestora, budynki Urzędu Marszałkowskiego są poddawane wielokryterialnej ocenie ekologicznej BREEAM i są pierwszym obiektem publicznym w Polsce, który został poddany certyfikacji. Projekt otrzymał 73,3% punktów, czego efektem był certyfikat BREEAM Interim Excellent według zaostrzonych kryteriów BREEAM International New Construction 2013.

Tak wysoka ocena została osiągnięta m.in. dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań instalacyjnych (m.in. tri-generacja jako źródło ciepła, chłodu i energii elektrycznej, cyfrowy system sterowania oświetleniem DALI w oparciu o źródła LED), pełnemu sterowaniu pracą budynku zintegrowanemu w ramach BMS, a także dzięki licznym innowacyjnym rozwiązaniom architektonicznym, które pomogły w uzyskaniu wysokiej oceny w tzw. „miękkich” kategoriach (oświetlenie, akustyka, materiały i zagospodarowanie terenu). Analiza przeprowadzonej certyfikacji pokazuje, że budynek nie tylko będzie energooszczędny, ale przede wszystkim przyjazny dla jego użytkowników i odwiedzających.

Wysoka jakość środowiska wewnętrznego:

 • system budynku inteligentnego z wykorzystaniem aktywnych modułów i czujników monitorujących parametry jakości powietrza (stężenie CO2, wilgotność, temperaturę)
 • otwieralne okna uzupełniające wentylację mechaniczną (działanie naprzemienne z wykorzystaniem czujników, naturalne przewietrzanie)
 • duże przeszklenia i wysoki współczynnik światła dziennego we wnętrzach biurowych przy jednoczesnym uniknięciu przegrzewania (podwójna fasada z żaluzjami od strony o największych zyskach słonecznych)
 • bardzo wąski trakt biurowy (stosowany w nowoczesnych zielonych biurowcach) umożliwiający maksymalizację wykorzystania oświetlenia światłem dziennym i dostępność widoków zewnętrznych przy braku konieczności kompromisu ze strony funkcjonalności przestrzeni biurowej

Zrównoważone zagospodarowanie terenu:

 • zwiększenie udziału przestrzeni otwartych (zielony dziedziniec w centrum kompleksu, także źródłem poboru świeżego powietrza dla central wentylacyjnych budynku oraz poprawiający mikroklimat)
 • zielone dachy ograniczające odpływ wody deszczowej oraz zwiększające efektywność energetyczną

 

 

Dbałość o energię i atmosferę:

 • odzysk ciepła z powietrza wentylowanego
 • optymalizacja wydajności energetycznej, w tym zastosowanie układu trigeneracji
 • zdywersyfikowanie systemów kontroli w zależności od grupy przeznaczenia pomieszczeń,
 • dobór materiałów zewnętrznych oraz forma ograniczające wpływ czynników atmosferycznych,
 • uniknięcie przegrzewania dzięki wysokiej refleksyjności materiałów i dużemu udziałowi zieleni,
 • otwieralne moduły umożliwiają naturalne chłodzenie elewacji od strony nawietrznej,
 • optymalizacja oświetlenia sztucznego (system wyposażony w czujniki ruchu, czujniki obecności i czujniki natężenia światła dziennego oraz urządzenia sterujące natężeniem oświetlenia sztucznego)

 Zrównoważona gospodarka materiałowa:

 • trwałość materiałów jako jedna z podstawowych kryteriów w cyklu życia (ocenianego przy użyciu LCA).
 • ograniczenie zużycia materiałów pierwotnych
 • użycie materiałów łatwo-odnawialnych
 • użycie materiałów najkorzystniejszych pod względem analiz LCA oraz LCC
 • użycie drewna z lasów o prawidłowym zarządzaniu środowiskowym gospodarką leśną (certyfikacja FSC)
 • użycie materiałów regionalnych (osiągalnych lokalnie).
Rozwiń pełną treść

 

CASE STUDY: Rozwiązania zielone w budynku głównym Muzeum Lotnictwa Polskiego

W budynku MLP zastosowano szereg zielonych rozwiązań, które mają na celu racjonalizację zużycia energii cieplnej i chłodniczej, maksymalizację wykorzystania światła dziennego i minimalizację oświetlenia sztucznego, a także maksymalizację wykorzystania wentylacji naturalnej oraz tzw. mixed-mode ventilation.

W 2010 roku budynek Muzeum Lotnictwa zwyciężył w konkursie PLGBC Green Building Awards na najlepszy zrealizowany ekologiczny obiekt w Polsce – w kategorii zielony budynek bez certyfikacji (więcej informacji: http://plgbc.org.pl/konkursy/konkurs-2010/)

Rozwiń pełną treść

Elementy zrównoważonego rozwoju

01

Zrównoważony rozwój w architekturze i budownictwie

W naszych projektach podchodzimy do zrównoważonego rozwoju w sposób holistyczny, biorąc pod uwagę aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.
02

Zrównoważone projekty, technologie i materiały

Dążymy do opracowywania kreatywnych rozwiązań, które łączą innowacyjne technologie z ekologicznymi materiałami i procesami budowlanymi.
03

Oszczędność energii

Kwestie związane z wykorzystaniem energii odgrywają coraz większą rolę w budowie i eksploatacji budynków, dlatego w naszych projektach wdrażamy bardziej efektywne i zrównoważone rozwiązania.
04

Współpraca i zaangażowanie

Współpracujemy z klientami, partnerami i lokalnymi społecznościami, aby zrozumieć ich potrzeby i wyzwania oraz opracować rozwiązania, które przyniosą korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla społeczeństwa.
05

Partnerstwo i rozwój kompetencji

Aby poznać najnowsze trendy i oczekiwania rynku bierzemy udział w wielu wydarzeniach branżowych i międzynarodowych konferencjach. Jesteśmy jedną z firm założycielskich oraz aktywnie współdziałamy z PLGBC, co sprzyja wymianie wiedzy i podnoszeniu standardów w branży.
06

Tworzenie wartości dla inwestorów

Projektujemy z myślą o potrzebach inwestorów, co sprawia, że nasze realizacje są atrakcyjne dla osób poszukujących nie tylko zysków finansowych, ale także pozytywnego wpływu społecznego i środowiskowego. W Horizone Studio pomagamy klientom zrozumieć korzyści związane z inwestowaniem w rozwiązania zrównoważonego budownictwa.


Powiązane aktualności

Horizone Studio wyróżnione jako Firma-Idea

Spot OEES promujący Horizone jako jedną z Firm-Idei

Certyfikacja Zielony Dom Zielona Hipoteka

Współtworzymy nowy polski system zielonej certyfikacji budynków mieszkalnych

Fakty TVN o najciekawszych budynkach zielonych

W głównym wydaniu Faktów TVN o projekcie Horizone

PLGBC Dzien Ziemi 2019 w Textorial Park

Horizone zaproszone jako ekspert i partner konferencji Dzień Ziemi 2019

„Zrównoważone budynki biurowe” – premiera książki

Jeden z rozdziałów powstał w Horizone Studio

Dom, który myśli

Biurowiec zaprojektowany przez Horizone Studio w Newsweek'u

Domy Przyszłości

Daria Trzepla zaproszona do TVP jako ekspert programu "Domy przyszłości"

BREEAM Excellent dla Ratusza Marszałkowskiego

BRE wydało certyfikat BREEAM dla zespołu budynków Ratusza


Zapraszamy

W czym możemy pomóc?
[ESC] lub