Urząd Marszałkowski w Krakowie

Zespół budynków Urzędu Marszałkowskiego przy rondzie Grzegórzeckim w Krakowie
Lokalizacja:
Kraków, al. Pokoju
Inwestor:
Regionalne Centrum Administracyjne "Małopolska"
Koncepcja zagospodarowania terenu oraz projekt budynku A i B:
Horizone Studio
Autorzy:
Dominik Darasz, Bartłomiej Kisielewski, Robert Strzeński
Współpraca autorska:
Jagoda Bogusławska, Krystian Wawer, Nuno Oliveira, Michał Rączka
Projekt budynku C:
Małeccy Biuro Projektowe
Powierzchnia netto:
ok. 41 150 m2
Powierzchnia całkowita:
ok. 46 750 m2
Projekt konkursowy:
2013
Projekt realizacyjny:
2014 - 2016
Realizacja:
2018 - 2020

PLGBC Green Building Award 2016
główna nagroda w kategorii najlepszy ekologiczny budynek sektora publicznego

W październiku 2013r. koncepcja autorstwa Horizone Studio znalazła się wśród trzech projektów, które zostały nagrodzone w międzynarodowym konkursie architektonicznym. Zakończone w kwietniu 2014r. postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia było drugim etapem procedury wyboru koncepcji realizacyjnej i projektanta. Nasz projekt został wybrany przez Inwestora do realizacji, zdobywając najwyższą ocenę spośród trzech wyłonionych w konkursie projektów.

Wielobranżowa dokumentacja wykonawcza została sporządzona przez konsorcjum biur Horizone Studio (lidera konsorcjum, które jest autorem projektu budynków A i B, zagospodarowania terenu oraz odpowiadało za przeprowadzenie wszystkich procedur urzędowych) oraz Małeccy Biuro Projektowe (które jest autorem budynku C), współpracujące z szeregiem wyspecjalizowanych biur branżowych. W listopadzie 2015 roku inwestycja uzyskała prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. W październiku 2016 r. zakończyły się prace nad projektami wykonawczymi oraz dokumentacją przetargową i inwestor rozpoczął przygotowania do przetargu na wybór GW.

Przystępując do prac nad koncepcją wyznaczyliśmy kilka priorytetów, które powinien spełniać projekt:

  • zaplanowanie budynku, który będzie wyrażał prestiż instytucji nowego Ratusza Marszałkowskiego, oraz swoją formą, układem funkcji i konstrukcji będzie pozwalał na racjonalizację kosztów jego realizacji i eksploatacji,
  • stworzenie nowoczesnego kompleksu budynków, który swoją skalą i otwartością przestrzeni wspólnych przyciągałaby odwiedzających i był przyjazny zarówno dla gości urzędu jak i jego pracowników,
  • stworzenie obiektu, który mimo swojej wielkości nie będzie dominować nad sąsiadującym otoczeniem i który stworzy „nową jakość“ przestrzeni miejskiej w tym rejonie miasta,
  • logiczne i elastyczne w użytkowaniu rozplanowanie funkcji, wymagane dla nowoczesnych budynków biurowych,
  • uwzględnienie rozwiązań dotyczących współczesnych zasad budownictwa zielonego, kładącego nacisk zgodnie z zasadą „triple responsibility“ na aspekty: środowiskowe, socjalne i ekonomiczne.

Wszystkie te założenia zostały następnie zrealizowane w ramach dalszych prac projektowych.

Tworząc układ urbanistyczny i definiując wielkość poszczególnych brył budynków założyliśmy że:

  • główne wejście do Ratusza powinno znajdować się od strony Ronda Grzegórzeckiego i być podkreślone reprezentacyjnym placem wejściowym,
  • od strony al. Powstania Warszawskiego elewacje zespołu RM powinny na maksymalnej długości tworzyć nową pierzeję tej ulicy, nadając jej reprezentacyjny miejski charakter,
  • przy dojeździe od strony Ronda Mogilskiego, kompleks budynków nowego Ratusza powinien także uzyskać wyraz architektoniczny „drugiej elewacji wejściowej” otwierającej się na ruch pieszy z tego kierunku,
  • pośrodku zespołu, pomiędzy budynkami, powstanie wewnętrzny dziedziniec (plac), odseparowany od hałasu ruchu kołowego przyległych ulic, który powinien być  miejscem spotkań, oczekiwania klientów RM oraz innych instytucji. Plac ten powinien mieć przyjazną dla człowieka skalę i być uzupełnieniem funkcji (w tym komercyjnych) ulokowanych na parterze.

Zapraszamy

W czym możemy pomóc?
[ESC] lub