BREEAM Excellent dla Ratusza Marszałkowskiego

BRE wydało certyfikat BREEAM dla zespołu budynków Ratusza

02.06.2015r.
Raport certyfikacji ekologicznej BREEAM dla zespołu budynków Ratusza już gotowy.

W dniu 02.06.2015r. zakończyły się kilkumiesięczne prace nad przygotowaniem raportu wielokryterialnej oceny ekologicznej BREEAM dla projektu zespołu budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie. Gotowy raport został wysłany do BRE w Londynie (jednostki certyfikującej) w celu weryfikacji.
Projekt otrzymał w raporcie 74,48% punktów, co daje certyfilat BREEAM Excellent.

Autorem raportu jest firma Grontmij, zatrudniona przez inwestora jako niezależna firma prowadząca proces certyfikacji.
Konsultantem ds. budownictwa zielonego pracującym na zlecenie projektanta jest firma Visio Architects&Consultants. Wysoka ocena była też możliwa dzięki zaawansowanym rozwiązaniom instalacyjnym i analizom przygotowanym przez projektantów instalacji z CEGroup i TWE Electric.

Szczegółowy raport z punktacją 74,48% dla potrzeb certyfikacji BREEAM przesłany obecnie do BRE, został przygotowany na podstawie szczegółowej analizy rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. W porównaniu do wstępnej analizy sporządzonej w oparciu o projekt koncepcyjny w grudniu 2014r. (73,10%) ocena projektowanego obiektu wzrosła.

Budynek otrzyma najpierw certyfikat BREEAM Interim na bazie projektu, by następnie po zakończeniu realizacji otrzymać certyfikat ostateczny.

Opis proekologicznych rozwiązań

zastosowanych w projekcie Ratusza Marszałkowskiego.

Podobnie jak większość budynków, które mają wynik Very Good lub Excellent, projekt otrzymał punkty m.in. za dobrą lokalizację, za wysoką jakość materiałów wykończeniowych w częściach wspólnych budynków, za BMS itd.

Ponadstandardowe rozwiązania zastosowane w projecie Ratusza Marszałkowskiego w Krakowie, które są punktowane w BREEAM i które pozwoliły na uzyskanie poziomu BREEAM Excellet to m.in.:

 • system tri-generacji jako źródło ciepła, chłodu i energii elektrycznej,
 • bardzo rozbudowane olicznikowanie instalacji i pomieszczeń,
 • bardzo dobry dostęp światła naturalnego do pomieszczeń biurowych,
 • kompleksowy system sterowania oświetlenia (strefy, czujki światła dziennego, czujki obecności) i zewnętrznych żaluzji,
 • niskie zużycie wody dzięki wodooszczędnym bateriom i toaletom,
 • użytkowanie wody deszczowej do podlewania zieleni i do spłukiwania toalet,
 • stojaki dla rowerów na poziomie -1 dostępne specjalną windą dla rowerzystów,
 • prysznice i szatnia dla rowerzystów,
 • cały program pomiarów parametrów budynku na koniec realizacji (m.in. pomiary lotnych związkach organicznych, pomiary hałasu, badania termograficzne okien, badania szczelności budynku).  

Co to jest certyfikacja BREEAM

BREEAM to proekologiczny system wielokryterialnej oceny budynków. Nazwa BREEAM to skrót od Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology (Metoda Oceny Ekologicznej Brytyjskiej Fundacji Badawczej). Certyfikacja według brytyjskiego systemu BREEAM jest, obok amerykańskiego systemu LEED oraz niemieckiego systemu DGNB, jedną z trzech głównych międzynarodwych certyfikacji ekologicznych stosowanych w Europie i na świecie.
Organizacją zarządzającą systemem BREEAM jest BRE Global z siedzibą w Londynie. System istnieje od 1990 roku. Do tej pory certyfikat uzyskało ponad 250 000 budynków w Wielkiej Brytanii i na świecie.

System BREEAM składa się z 10 głównych kategorii, w obrębie których znajduje się kilkadziesiąt podkategorii. Główne kategorie to:

 • Zarządzanie (Management  Man),
 • Zdrowie i dobre samopoczucie (Health and Wellbeing  Hea),
 • Energia (Energy  Ene),
 • Transport (Transport – Tra),
 • Woda (Water – Wat),
 • Materiały (Materials – Mat),
 • Odpady (Waste – Wst),
 • Ekologia (Land use and Ecology – LE),
 • Zanieczyszczenia (Pollution – Pol),
 • Innowacje (Innovation).

Certyfikacja BREEAM odbywa się najczęściej dwuetapowo: najpierw oceniany jest budynek na etapie projektowania (Design Stage), czego wynikiem jest tak zwany „BREEAM Interim Certificate” (certyfikat BREEAM tymczasowy), a następnie na etapie zakończenia inwestycji (Post-Construction Stage), po którym otrzymuje się Final BREEAM Certificate (certyfikat BREEAM końcowy).
Budynki mogą uzyskać jeden z 5 poziomów jakości ekologicznej: „Pass”, „Good”, „Very Good”, „Excellent” i „Outstanding”.


Inne wpisy

Obszerny artykuł w MuratorPlus

Ekologiczne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym – co oferują deweloperzy?

Dom na skarpie wśród najpiękniejszych domów

Projekt Horizone Studio ponownie doceniony, dom na skarpie jednym z najpiękniejszych domów w Polsce

ATAL Nowe Miasto Polesie etap 3 z pozwoleniem na użytkowanie!

Inwestycji zlokalizowana w Łodzi uzyskała pozwolenie na użytkowanie

Horizone Studio w najnowszym wydaniu LIFE IN

W sercu miasta komfortowo i w zgodzie z naturą - Apartamenty Dębowa

[ESC] lub