Małopolskie Centrum Nauki

Centrum Nauki jako nowa instytucja edukacji i nauki, zlokalizowana na zielonych terenach w krakowskich Czyżynach
Lokalizacja:
Kraków, na terenach zielonych w Czyżynach
Inwestor:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Projektant:
HORIZONE Studio
Autorzy:
Dominik Darasz, Bartłomiej Kisielewski, Robert Strzeński
Współpraca autorska:
Krystian Wawer, Michał Boryczko, Maciej Warot
Konsultant architektury krajobrazu:
Land Arch Małgorzata Tujko
Powierzchnia netto:
ok. 13 700 m2
Powierzchnia funkcji na terenach zielonych:
ok. 17 800 m2
Projekt konkursowy:
2017

Główne decyzje projektowe, które ukształtowały formę i funkcję MCN:

  1. Z uwagi na kierunek napływu osób i usytuowanie działki na terenach Lotniczego Parku Kulturowego, do budynku będą prowadzić równoważne dojścia zarówno od strony głównej arterii komunikacyjnej, jak i od strony terenów rekreacyjnych i pasa startowego dawnego lotniska,
  2. W punkcie przecięcia kierunków dojść zaprojektowano dziedziniec główny, jako punkt centralny i miejsce spotkań,
  3. Trzy przeszklone atria stanowią punkty węzłowe głównych stref funkcjonalnych MCN,
  4. Bryłę budynku postanowiono całkowicie wpisać w otaczający krajobraz, formując obiekt jako grę zielonych pagórków i wzniesień,
  5. Od strony terenów zielonych umiejscowiono zewnętrzne strefy aktywności, wzbogacające program funkcji wewnętrznych.

Dobrą orientację poruszania się po budynku, zapewniają przeszklony hol główny zakomponowany wokół dziedzińca oraz ulokowanie trzech mniejszych atriów jako punktów centralnych każdej ze stref funkcjonalnych MCN: ekspozycyjnej, labolatoryjno-warsztatowej i konferencyjno-administracyjnej.  Zasada centralnie położonego holu z rozdziałem komunikacji do 3 skrzydeł przypomina organizację ruchu zwiedzających w muzeum w Luwrze.

Projekt zakłada możliwość wejścia na zielony dach budynku. W najwyższym puncie dachu zaplanowano zewnętrzny taras z punktem widokowym w stronę parku i możliwością wglądu od góry na dziedziniec.

Ukształtowanie budynku jako bioaktywnych wzgórz sprawia, że jego powierzchnia biologicznie czynna (powierzchnia pagórków) przewyższy obecną powierzchnię biologiczną (płaskiej działki porośniętej trawą). Zastosowanie zielonego stropodachu nie tylko ograniczy zyski ciepła w lecie i straty ciepła w zimie, ale także obniży koszty realizacyjne.


Powiązane usługi

Technologia BIM

To zaawansowane narzędzie, które pozwala na kompleksowe zarządzanie informacjami dotyczącymi budynku przez cały jego cykl życia, począwszy od fazy projektowania, poprzez budowę, aż po eksploatację i konserwację. Na etapie projektowania BIM integruje różne elementy architektury, konstrukcji i instalacji w jednym centralnym modelu 3D. W projektowaniu używamy m.in. oprogramowania Autodesk Revit.

Modelowanie 3D

Ta usługa stanowi kluczowy element procesu projektowego, umożliwiając analizy i wizualizacje planowanego obiektu w wirtualnej przestrzeni. Dużą wagę przykładamy także do pracy na modelach fizycznych, których używamy zwłaszcza na koncepcyjnym etapie projektu.

Certyfikacja środowiskowa budynków

Przy projektach wymagających zaangażowania konsultantów z zakresu budownictwa zielonego oraz wielokryterialnej certyfikacji ekologicznej (LEED, BREEAM) współpracujemy z wiodącymi specjalistami. W naszym biurze podczas prac nad projektami, jako dobra praktyka, został wdrożony tzw. zintegrowany proces projektowy (Integrated Design Process), promowany w ekologicznych certyfikacjach budynków.

Zrównoważony design

W swoich działaniach kładziemy nacisk na minimalizację wpływu na środowisko naturalne, poprzez wykorzystanie ekologicznych materiałów, energooszczędnych technologii oraz projektowanie z poszanowaniem natury. Nasi architekci dążą do tworzenia budynków przyjaznych dla środowiska i ich użytkowników, a nasze doświadczenie w tej dziedzinie sięga około 20 lat.

Analizy możliwości zabudowy

Dla Klientów planujących zakup lub sprzedaż nieruchomości wykonujemy analizy chłonności terenu, analizy możliwości zabudowy, wstępne koncepcje czy analizy potencjalnych ryzyk. Współpracujemy także z firmami wykonującymi analizy prawne. Aktywnie współpracujemy z Klientami, doradzając im i przygotowując programy funkcjonalno-użytkowe ich inwestycji.

Zagospodarowanie przestrzenne

Zajmujemy się projektowaniem przestrzeni wspólnych wokół budynków oraz planowaniem przestrzeni miejskich, uwzględniając zarówno aspekty funkcjonalne, jak i estetyczne. Uważamy, że nowoczesne i przyjazne użytkownikom zagospodarowanie terenu, zieleń i mała architektura, stanowią o jakości każdej realizacji. Doradzamy miastom i klientom prywatnym jak zaaranżować taką przestrzeń.

Modułowość i prefabrykacja

Dzięki podejściu opartemu na modułach oraz wykorzystaniu prefabrykatów, możliwa jest szybsza i bardziej efektywna realizacja budynków. Wybór takiego rozwiązania przekłada się na oszczędność czasu oraz kosztów. W projektowaniu jesteśmy otwarci na nowe technologie i materiały. Mamy doświadczenie w wykorzystaniu konstrukcji z drewna CLT oraz elementów prefabrykowanych z użyciem konstrukcji drewnianej.


Zapraszamy

W czym możemy pomóc?
[ESC] lub