Osiedle EKOPARK Sosnowiecka

Zespół 9 budynków mieszkaniowych w Krakowie
Lokalizacja:
Kraków, ul. Sosnowiecka
Inwestor:
EKO-PARK
Projekt:
HORIZONE Studio
Autorzy:
Dominik Darasz, Bartłomiej Kisielewski, Robert Strzeński, Krystian Wawer
Współpraca autorska:
Karolina Pyzik, Maciej Warot
Powierzchnia całkowita:
ok. 26 000 m2
Powierzchnia PUM:
ok. 18 600 m2
Ilość mieszkań:
294
Powierzchnia garaży:
ok. 10 000 m2 (łącznie w 5 garażach)
Projekt konkursowy:
2020-2021

Układ urbanistyczny osiedla mieszkaniowego zaprojektowano jako naprzemienny układ wolnostojących budynków, zlokalizowanych na czterech garażach podziemnych. Takie ustawienie tworzy pomiędzy kubaturami nieregularne „zielone kieszenie”, w których zaplanowano wspólne strefy rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców osiedla.

Dzięki przestawnemu układowi budynków projekt biura Horizone Studio zapewnia użytkownikom odpowiednie naświetlenie mieszkań, możliwość swobodnego widoku i brak problemów z przesłanianiem. Otwarty układ urbanistyczny pozwolił na wykreowanie długich osi widokowych i możliwość naturalnego przewietrzania osiedla.

Ekologiczne osiedle ma być bezpieczne i przyjazne dla pieszych i rowerzystów. Dlatego wprowadzono czytelne rozdzielenie ciągów komunikacyjnych. Środkiem prowadzony jest ruch pieszy i rowerowy, a po obwodzie samochodowy. Zakłada się ograniczenie prędkości pojazdów poprzez zastosowanie spowalniaczy, podniesienie poziomu jezdni w strefach wejściowych do budynków oraz stosowanie mijanek na prostych odcinkach dróg. Aby ograniczyć do minimum ruch samochodowy po terenie, wjazdy do garaży znajdują się w najbliższym sąsiedztwie wjazdów na osiedle. W dwóch budynkach od strony głównej ulicy zaplanowano lokale usługowe, które ze względu na dostępność do drogi, obsługiwałyby nie tylko mieszkańców osiedla, ale również sąsiednich domów.

Przestrzenie rekreacji z zakomponowaną zielenią i małą architekturą oddzielono od budynków skarpami ziemnymi o różnej wysokości, które zapewniają intymność i ograniczają wgląd do prywatnych ogródków lokatorskich.

Strefy rekreacji różnią się charakterem i funkcją (dedykowane dla dzieci, młodzieży, dorosłych i ludzi starszych lub integrujące dla wszystkich). Wspólna przestrzeń zawiera elementy landscapingu i playscapingu (terenowego placu zabaw).

Na terenie zaplanowano zbiornik retencyjny o swobodnym, naturalnym charakterze ogrodu deszczowego i oczka wodnego. Rozwiązanie zaproponowane prze architektów Horizone Studio umożliwia lokalną retencję wody, jest elementem dekoracyjnym, poprawia jakość powietrza, zmniejsza efekt wyspy ciepła oraz pozwala na obecność fauny i flory.

Szczegółowe zapisy planu miejscowego dotyczące formowania budynków, a w szczególności kształtu dachów, przyczyniły się do poszukiwania formy architektonicznej, która spełniając zapisy MPZP nada przestrzeni niebanalny kształt. Rozwiązaniem okazał się budynek o rzucie prostokąta 15x30m i wysokości 22m, z dwuspadowym dachem – dach natomiast został przełamany niestandardowo, po przekątnej prostokąta. Poszczególne bryły ustawiono naprzemiennie, odwracając je o 90 stopni względem siebie.

Naprzemienny układ budynków zapewnia bardzo dobre doświetlenie mieszkań i nieograniczony widok na zewnątrz. Naprzemiennemu ustawieniu obiektów odpowiada też naprzemienny kolor elewacji, który na zasadzie odwrotności ma dobraną kolorystykę okien, glifów, barierek. Każde z mieszkań ma przynajmniej 1 balkon, o wymiarach 2x3m, który w zależności od elewacji, jest do niej przestawnie obrócony, co daje dodatkowe zróżnicowanie tektoniczne na fasadzie dzięki różnej długości cieni.


Zapraszamy

W czym możemy pomóc?
[ESC] lub