Podmioty inwestujące w nieruchomości

01
Konsultacje i analiza potencjału nieruchomości
02
Wizja lokalna, analiza lokalizacji i uwarunkowań prawnych
03
Wariantowe analizy chłonności działki
04
Konsultowanie programu funkcjonalnego i rozmieszczenia funkcji w budynku
05
Przygotowanie projektu koncepcyjnego wraz z wizualizacjami 3D
06
Projekt budowlany
07
Uzyskanie zgód i pozwoleń
08
Projekt techniczny
09
Projekt wykonawczy
10
Nadzór autorski i doradztwo techniczne

Doradzamy podmiotom, które dysponują zasobami finansowymi i chcą je ulokować w nieruchomościach, a także firmom, które są właścicielami terenów i planują rozpoczęcie działalności deweloperskiej. Łączymy inwestorów z osobami posiadającymi nieruchomości o potencjale rozwojowym.

Jako biuro architektoniczne oferujemy konsultacje oraz analizy możliwości zabudowy i doradzamy w zakresie definiowania programów funkcjonalnych.
Współpracujemy z pośrednikami nieruchomości i kancelariami prawnymi. Horizone Studio wspólnie z Kancelarią Adwokacką KKPW oferują kompleksową obsługę prawną i projektową w zakresie ZPI Zintegrowanych Planów Inwestycyjnych oraz specustawy mieszkaniowej tzw. lex deweloper.

Zajmujemy się projektowaniem, a także rewitalizacją budynków mieszkaniowych, biurowych, komercyjnych i użyteczności publicznej. Nasze projekty uwzględniają najnowsze trendy i innowacje w dziedzinie architektury, a także są zorientowane na zrównoważony rozwój i ekologię.

Nie musisz martwić się brakiem znajomości przepisów i realiów – my znamy procedury i chętnie zajmiemy się Twoim projektem. Wybierając Horizone Studio, masz pewność, że Twoja inwestycja jest w dobrych rękach. Nasz zespół składa się z doświadczonych fachowców, którzy nie boją się wyzwań i zawsze dążą do znalezienia optymalnych rozwiązań.Oferowane usługi

Zagospodarowanie przestrzenne

Zajmujemy się projektowaniem przestrzeni wspólnych wokół budynków oraz planowaniem przestrzeni miejskich, uwzględniając zarówno aspekty funkcjonalne, jak i estetyczne. Uważamy, że nowoczesne i przyjazne użytkownikom zagospodarowanie terenu, zieleń i mała architektura, stanowią o jakości każdej realizacji. Doradzamy miastom i klientom prywatnym jak zaaranżować taką przestrzeń.

Modułowość i prefabrykacja

Dzięki podejściu opartemu na modułach oraz wykorzystaniu prefabrykatów, możliwa jest szybsza i bardziej efektywna realizacja budynków. Wybór takiego rozwiązania przekłada się na oszczędność czasu oraz kosztów. W projektowaniu jesteśmy otwarci na nowe technologie i materiały. Mamy doświadczenie w wykorzystaniu konstrukcji z drewna CLT oraz elementów prefabrykowanych z użyciem konstrukcji drewnianej.

Modelowanie 3D

Ta usługa stanowi kluczowy element procesu projektowego, umożliwiając analizy i wizualizacje planowanego obiektu w wirtualnej przestrzeni. Dużą wagę przykładamy także do pracy na modelach fizycznych, których używamy zwłaszcza na koncepcyjnym etapie projektu.

Technologia BIM

To zaawansowane narzędzie, które pozwala na kompleksowe zarządzanie informacjami dotyczącymi budynku przez cały jego cykl życia, począwszy od fazy projektowania, poprzez budowę, aż po eksploatację i konserwację. Na etapie projektowania BIM integruje różne elementy architektury, konstrukcji i instalacji w jednym centralnym modelu 3D. W projektowaniu używamy m.in. oprogramowania Autodesk Revit.

Certyfikacja środowiskowa budynków

Przy projektach wymagających zaangażowania konsultantów z zakresu budownictwa zielonego oraz wielokryterialnej certyfikacji ekologicznej (LEED, BREEAM) współpracujemy z wiodącymi specjalistami. W naszym biurze podczas prac nad projektami, jako dobra praktyka, został wdrożony tzw. zintegrowany proces projektowy (Integrated Design Process), promowany w ekologicznych certyfikacjach budynków.

Zrównoważony design

W swoich działaniach kładziemy nacisk na minimalizację wpływu na środowisko naturalne, poprzez wykorzystanie ekologicznych materiałów, energooszczędnych technologii oraz projektowanie z poszanowaniem natury. Nasi architekci dążą do tworzenia budynków przyjaznych dla środowiska i ich użytkowników, a nasze doświadczenie w tej dziedzinie sięga około 20 lat.

ZPI i lex deweloper

Deweloperzy planujący działania inwestycyjne w oparciu o ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych (ULIM) bądź w oparciu o założenia Zintegrowanych Planów Inwestycyjnych (ZPI) mogą skorzystać z połączonej kompleksowej obsługi prawnej i projektowej. Propozycja Horizone Studio i Kancelarii Adwokackiej KKPW to nowa oferta skierowana do Inwestorów w branży nieruchomości.

Analizy możliwości zabudowy

Dla Klientów planujących zakup lub sprzedaż nieruchomości wykonujemy analizy chłonności terenu, analizy możliwości zabudowy, wstępne koncepcje czy analizy potencjalnych ryzyk. Współpracujemy także z firmami wykonującymi analizy prawne. Aktywnie współpracujemy z Klientami, doradzając im i przygotowując programy funkcjonalno-użytkowe ich inwestycji.

Projekty architektoniczne

W ramach naszych usług świadczymy kompleksową obsługę z zakresu projektowania budynków biurowych, mieszkaniowych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych. Zakres prac obejmuje analizy działek, wykonywanie koncepcji architektonicznych, przygotowanie wielobranżowych projektów budowlanych, prowadzenie procedur urzędowych, projektów technicznych, opracowanie projektów wykonawczych oraz nadzory autorskie na budowie.


Zapraszamy

W czym możemy pomóc?
[ESC] lub