Osiedle ATAL Nowe Miasto Polesie 3 etap

Zespół 14 budynków mieszkalnych z usługami w Łodzi
Lokalizacja:
Łódź, ul. Pienista/ul. Maczka
Inwestor:
ATAL S.A.
Projekt:
HORIZONE Studio
Autorzy:
Dominik Darasz, Bartłomiej Kisielewski, Robert Strzeński, Krystian Wawer, Daria Trzepla-Strzeńska
Współpraca:
Anna Chrząszcz, Anna Pandyra, Grzegorz Gaj, Maciej Warot, Volodymyr Tsapuk
Powierzchnia PUM:
 ok. 23 000 m2
Powierzchnia całkowita:
ok. 47 500 m2  (część nadziemna i podziemna)
Ilość mieszkań:
344 (w tym: 140 etap 3A + 204 etap 3B)
Ilość lokali usługowych:
40
Ilość miejsc postojowych:
532 (4 garaże) etap 3A i 3B
Projekt:
2019-2021
Realizacja:
2021-2024

Projekt osiedla Nowe Miasto Polesie realizuje koncepcję synergii architektury i funkcjonalności, jednocześnie harmonijnie wpisuje się w otaczający go pejzaż i w pełni wykorzystuje potencjał lokalizacji. Otwarty, nieogrodzony i przemyślany układ architektoniczny osiedla z jednej strony integruje mieszkańców, z drugiej stwarza poczucie prywatności i komfortu. Kręgosłupem założenia jest ciąg pieszo-rowerowy łączący rejon wjazdu na osiedle z zielonym terenem rekreacyjnym w głębi założenia.

W ten sposób zdefiniowane zostały główne wnętrza urbanistyczne oraz logiczny układ komunikacji pieszej i kołowej, ułatwiający orientację w terenie. Wewnątrz zabudowy zaplanowano zielone skwery z drzewami, które tworzą kameralne przestrzenie służące rekreacji i sprzyjają nawiązywaniu sąsiedzkich relacji.

W ramach inwestycji zaplanowano ok. 350 mieszkań, 40 lokali usługowych oraz 4 niezależne garaże podziemne.

Aby wyróżnić wejście na teren osiedla przy budynku 1 zaplanowano niewielki plac z elementami zieleni. Plac ten połączony jest komunikacyjnie z dziedzińcem tego budynku, gdzie ulokowano lokale handlowe i gastronomię.
W głębi założenia, pomiędzy budynkami 3 i 4, zaprojektowano ogólnodostępny zielony teren rekreacyjny, z głównym placem zabaw, miejscami do siedzenia, miejscami na rowery oraz zielenią. Dla podkreślenia kompozycji urbanistycznej wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych zaplanowano zieleń wysoką i średniowysoką (wysokie krzewy).

Z uwagi na brak w okolicy funkcji usługowych, w projekcie założono, że od strony ul. Pienistej partery dwóch kwartałów (budynków 1 i 2) będą w całości przeznaczone na ogólnodostępne funkcje usługowe i handlowe, co ma uatrakcyjnić program funkcjonalny inwestycji oraz zapewnić mieszkańcom osiedla i terenów sąsiednich odpowiednią infrastrukturę.

Dwa kwartały z budynkami o funkcji wyłącznie mieszkaniowej (budynki 3 i 4) zaplanowano na rzucie prostokąta tworząc półprywatne/półpubliczne dziedzińce – przeznaczone tylko dla mieszkańców. Partery tych budynków zostały wyniesione ponad teren o pół kondygnacji, co nie tylko pozwoliło zagłębić ich garaże podziemne jedynie o pół piętra, ale też podnieść ponad teren zielone dziedzińce, zapewniając odpowiednią intymność dla ogródków mieszkań zlokalizowanych na parterze.


Zapraszamy

W czym możemy pomóc?
[ESC] lub