Park Handlowy w Gdańsku

Zespół centrum handlowo-usługowego zlokalizowanego przy obwodnicy Gdańska w miejscowości Kowale.
Lokalizacja:
Kowale k. Gdańska
Projekt:
HORIZONE Studio
Autorzy:
Dominik Darasz, Bartłomiej Kisielewski, Robert Strzeński
Inwestor:
Super Krak S.A.
Powierzchnia:
ok. 55 ha (wariant 1), ok. 38 ha (wariant 2)
Projekt:
2012

Koncepcja zakłada, że zespół rozwijać się będzie wzdłuż głównej osi kompozycyjnej wschód-zachód, którą stanowi zewnętrzny pasaż pieszy, łączący komunikacyjnie i funkcjonalnie poszczególne elementy założenia. Ten swoisty „kręgosłup” spina obszar i nadaje centrum handlowemu miejską jakość tkanki, uzyskując przyjazne wnętrza i pierzeje.

W jego punkcie centralnym, w pobliżu zielonego terenu rekreacyjnego, zakomponowano plac połączony z wejściami do kina i galerii handlowej. Wzdłuż pieszego deptaka przewidziano witryny dwustronnie dostępnych sklepów galerii handlowej, wyjścia kasowe, wyjścia głównych ciągów komunikacyjnych galerii i pojawiającą się w okresie letnim małą gastronomię.

Lokalizacja obiektów nowego centrum handlowo-usługowego, jego połączeń komunikacyjnych oraz funkcjonalność terenu zielonego bierze pod uwagę planowane w przyszłości sąsiedztwo nowych terenów mieszkaniowych – w ten sposób przyszli mieszkańcy będą mieli łatwy dostęp do usług i programu rekreacyjnego, zaś park handlowy pozyska nowych klientów.

Całość wyposażono w przyjazny system komunikacyjny zarówno dla zmotoryzowanych, pieszych, rowerzystów jak i dostawy. Układ urbanistyczny przewiduje nie tylko wygodne parkowanie na obwodzie założenia, ale również łatwe i przyjazne przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi zespołami, bez konieczności obchodzenia wokół poszczególnych budowli.


Zapraszamy

W czym możemy pomóc?
[ESC] lub