Sinfonia Varsovia

Siedziba orkiestry Sinfonia Varsovia w ramach koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu przy ul. Grochowskiej w Warszawie.
Lokalizacja:
Warszawa, ul. Grochowska
Autor:
Ingarden Ewy Architekci
Współpraca:
Horizone Studio
Inwestor:
Orkiestra Sinfonia Varsovia
Powierzchnia:
9 500 m2
Projekt:
2010

Przygotowany projekt zakłada, spójną integrację funkcjonalną historycznych budynków z nowoprojektowanym obiektem sali koncertowej na 1800 miejsc, która została usytuowana wewnątrz działki. Głównym elementem założenia urbanistycznego byłby podłużny plac położony centralnie pomiędzy historycznymi obiektami a nową salą, jednocześnie łączący salę z przestrzenią miasta i sąsiadującym parkiem.

Integralną częścią placu jest zewnętrzny amfiteatr wraz z kawiarnią, pozwalający na poszerzenie działalności artystycznej obiektu. Forma nowoprojektowanego budynku jest konsekwencją czytelnego układu funkcjonalnego. Budynek sali koncertowej można podzielić na dwie strefy: foyer od strony południowej otwierające się na plac oraz zaplecze od północy, które to strefy okalają bryłę głównej sali.

W tego typu obiekcie kluczowe jest zapewnienie odpowiednich powiązań funkcjonalnych wewnątrz budynku. Sala częściowo zagłębiona została w gruncie, aby ułatwić komunikację i ograniczyć jej wysokość. Usytuowanie na jednym poziomie (–1) sali prób, głównej sceny sali koncertowej oraz magazynów zaplecza ułatwia użytkowanie.

Światło naturalne umiejętnie penetrujące do wnętrza tej przestrzeni rozjaśnia foyer podziemnych kondygnacji. Transparentny charakter architektury obiektu dobrze współgra z historyczną zabudową. Elewacje boczne zostają osłonięte subtelną formą żaluzji z cięgien stalowych, które ustawione w rozedrganym rytmie stanowią reminiscencję struktury fali dźwiękowej.

Wnętrze głównej sali koncertowej zostało rozwiązane jako założenie typu „vineyard” z układem tarasowym oraz zawieszonymi w przestrzeni balkonami, w układzie symetrycznym. Przyjęte założenie akustyczne, opracowane indywidualnie dla tego projektu przez londyńskiego konsultanta akustyki, polegające na systemie ruchomych elementów sufitu i współgrających z nimi ekranami akustycznymi, pozwala na elastyczne dostosowanie warunków odsłuchu do różnych typów koncertów.

W projekcie zapewniona jest mocna wczesna i późna energia, w celu uzyskania dużej klarowności i przestrzenności dźwięku.


Zapraszamy

W czym możemy pomóc?
[ESC] lub