Rewitalizacja ul. Kopernika

Koncept urbanistyczny zagospodarowania rejonu ul. Kopernika jako rewitalizacja terenów tkanki miejskiej w centrum Krakowa. Wyróżnienie PLGBC Green Building Awards
Lokalizacja:
Kraków, ul. Kopernika
Autorzy:
Horizone Studio (Kraków), BIG-Städtebau (Kronshagen), Pysall Ruge Architekten (Berlin)
Inwestor:
Urząd Miasta Krakowa
Teren opracowania:
ok. 83 ha
Powierzchnia budynków:
190 000 m2
Projekt:
2010

Zadaniem projektowym było zdefiniowanie nowych funkcji terenu, sposobu na jego rewitalizację, określenie wielkości zabudowy oraz powiązanie z miastem.
W wyniku analiz, projekt proponuje podział na kilka stref funkcjonalnych oraz kombinację dwóch typologii zabudowy: od strony głównych ulic uzupełnienie wolnostojących budynków publicznych o nowe o podobnej funkcji, a w części wewnętrznej obszaru zabudowę mieszkalną z usługami w parterze, zakomponowaną w formie kwartałów z wewnętrznymi dziedzińcami-ogrodami.

Kręgosłupem całego założenia, ma być wielkomiejski, linearny park, który ma połączyć dwa sąsiednie fragmenty miasta oraz spełniać funkcje rekreacyjne. Lokalnym centrum obszaru będzie wielofunkcyjny plac, zaprojektowany wokół zrewitalizowanego historycznego budynku, który otrzymałby funkcje handlowe z kawiarniami i małą gastronomią.

Koncepcja zakłada etapowanie i podział całego terenu na działki, które byłyby zainwestowane przez inwestorów prywatnych oraz publicznych, w tym miasto.

Jednymi z głównych założeń koncepcji było:

  • stworzenie możliwie pełnej i zróżnicowanej lokalnej struktury funkcjonalnej, spełniającej wszystkie podstawowe potrzeby mieszkańców i użytkowników (obiekty drobnego handlu, usług, gastronomii, kultury, sportu, opieki nad dziećmi, miejsc pracy),
  • stworzenie struktury pozwalającej na elastyczne jej korekty w przyszłości,
  • zdefiniowanie miejsc o różnym charakterze i indywidualnej tożsamości oraz hierarchiczny koncept komunikacyjny.

Projekt został opracowany zgodnie z zasadami budownictwa zrównoważonego i bierze pod uwagę tzw. zasadę potrójnej odpowiedzialności.

W 2010r. otrzymał wyróżnienie PLGBC Green Building Awards w kategorii na najlepszy ekologiczny projekt: https://plgbc.org.pl/konkursy/awards-2010/


Zapraszamy

W czym możemy pomóc?
[ESC] lub