Co nieco o zawodzie architekta

Horizone Studio ponownie w A&B

Zapewne każdy ma odmienne wyobrażenie na temat definicji zawodu architekta. Dla mnie, architekta praktykującego w drugiej dekadzie XXI wieku, u podstaw znaczenia słowa „architekt”, leży przede wszystkim umiejętność rozumienia otaczającej nas rzeczywistości i odpowiadanie właściwymi rozwiązaniami na stawiane przed nami wyzwania. Dzisiejszy świat pogrążony jest w nieustającym pędzie, rozwoju technologii, zmieniających się filozofii życia wynikających z walki o ekologię i siły oddziaływania internetu itd. Chcąc dalej projektować i organizować przestrzenie dla ludzi, architekt musi rozumieć dzisiejszy świat i dbać o to, aby ciągle pozostawał on w jego zasięgu.

Przed architektem stawiane są coraz to nowe wymagania wynikające z wielu czynników, a i sam zawód architekta uległ poważnym zmianom w ciągu ostatnich lat. Duży wpływ miało tu wzrastające zapotrzebowanie na powierzchnie mieszkalne, biurowe, handlowe, usługowe i inne. Wiele czynników wymusiło zmiany w sposobie myślenia zarówno inwestorów, jak i ich potencjalnych klientów. Architekci muszą więc śledzić te zmiany i nadążać za nimi.

Warto również wspomnieć, że ogromny wpływ na warsztat pracy miał rozwój modelowania informacji o budynku — BIM. Stanęliśmy przed koniecznością przyswojenia umiejętności pracy w nowym oprogramowaniu i podążającą za tym zmianą filozofii myślenia o projektowaniu: podstawą pracy stały się modele 3D, 4D i 5D, wypierając archaiczne już dzisiaj rysowanie 2D.

Czynnik ten ma jeszcze jeden ważny aspekt — jest to widoczna zmiana na rynku pracy: coraz bardziej cenieni i poszukiwani są pracownicy biegle operujący w środowisku BIM, a niekoniecznie posiadający umiejętności samego projektowania i planowania przestrzeni. Na wszystkie wymienione wyżej czynniki nakładają się jeszcze zmiany administracyjne oraz coraz większe wymagania prawne i technologiczne wynikające z rosnącej świadomości dbania o środowisko.

O ile dawniej mówiło się, że architekt musi posiadać wiedzę z zakresu architektury i urbanistyki, budownictwa, historii sztuki czy może nawet psychologii, to dzisiaj musi być również zaznajomiony z kwestiami dotyczącymi ekonomii, szeroko pojętego prawa, informatyki, ekologii, zarządzania i administracji, socjologii.

Przy tym wszystkim niezbędne jest też zachowanie w sobie kreatywnego marzyciela, który potrafi swoimi wizjami i pomysłami zarazić innych, przekraczając kolejne bariery i granice wyobraźni.


Inne wpisy

Obszerny artykuł w MuratorPlus

Ekologiczne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym – co oferują deweloperzy?

Dom na skarpie wśród najpiękniejszych domów

Projekt Horizone Studio ponownie doceniony, dom na skarpie jednym z najpiękniejszych domów w Polsce

ATAL Nowe Miasto Polesie etap 3 z pozwoleniem na użytkowanie!

Inwestycji zlokalizowana w Łodzi uzyskała pozwolenie na użytkowanie

Horizone Studio w najnowszym wydaniu LIFE IN

W sercu miasta komfortowo i w zgodzie z naturą - Apartamenty Dębowa

[ESC] lub