ATAL Nowe Miasto Polesie etap 3 z pozwoleniem na użytkowanie!

Inwestycji zlokalizowana w Łodzi uzyskała pozwolenie na użytkowanie

Po ponad 1,5 roku prac projektowych i uzyskaniu trzech decyzji o pozwoleniu na budowę, w 2020 roku rozpoczęła się realizacja inwestycji ATAL Nowe Miasto Polesie Etap 3 w Łodzi. Koncepcja urbanistyczna osiedla zlokalizowanego w narożniku ulic Pienistej i Maczka zakładała stworzenie zespołu mieszkaniowego w postaci czterech kwartałów zabudowy, powiązanych ze sobą atrakcyjną przestrzenią miejską. 

Projekt osiedla Nowe Miasto Polesie realizuje koncepcję synergii architektury i funkcjonalności, jednocześnie harmonijnie wpisuje się w otaczający go pejzaż i w pełni wykorzystuje potencjał lokalizacji. Otwarty, nieogrodzony i przemyślany układ architektoniczny osiedla z jednej strony integruje mieszkańców, z drugiej stwarza poczucie prywatności i komfortu. Kręgosłupem założenia jest ciąg pieszo-rowerowy łączący rejon wjazdu na osiedle z zielonym terenem rekreacyjnym w głębi założenia.

Podstawowe parametry inwestycji:
Powierzchnia PUM + PUU: ok. 23 000 m2
Powierzchnia całkowita: ok. 47 500 m2 (część nadziemna i podziemna)
Ilość mieszkań: 344 (w tym: 140 mieszkań w etapie 3A + 204 mieszkania w etapie 3B)
Ilość lokali usługowych: 40
Ilość miejsc postojowych: 532 (4 garaże, etap 3A i 3B)
Projekt: 2019-2021
Realizacja: 2021-2024

Inne wpisy

Obszerny artykuł w MuratorPlus

Ekologiczne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym – co oferują deweloperzy?

Dom na skarpie wśród najpiękniejszych domów

Projekt Horizone Studio ponownie doceniony, dom na skarpie jednym z najpiękniejszych domów w Polsce

ATAL Nowe Miasto Polesie etap 3 z pozwoleniem na użytkowanie!

Inwestycji zlokalizowana w Łodzi uzyskała pozwolenie na użytkowanie

Horizone Studio w najnowszym wydaniu LIFE IN

W sercu miasta komfortowo i w zgodzie z naturą - Apartamenty Dębowa

[ESC] lub