Co klienci mówią o Horizone Studio

„Z całą odpowiedzialnością i pełnym poparciem dla ich działalności, rekomenduję Horizone Studio w zakresie wszelkich projektów. Standardy, które są wytyczane przez przedmiotową firmę, pozostają najwyższymi i powinny stanowić przykład dla innych podmiotów, które oferują na rynku pełnym konkurencji swoje towary i...

Agnieszka Libura

BPCC Kraków Director
Brytyjsko-Polska Izba Handlowa
„Horizone Studio od początku naszej współpracy aktywnie angażuje się w działania realizowane przez Izbę, wspierając rozwój relacji pomiędzy polskim i skandynawskim biznesem w Polsce, a także promocji skandynawskich wartości w Polsce, jest zaangażowane w dialog pomiędzy biznesem oraz instytucjami wsparcia biznesu, i aktywnie działa na rzecz rozwoju regionu Małopolski. Współpracę z Horizone Studio cechuje otwartość, świeżość spojrzenia i prosta komunikacja,...

Agnieszka Kowalcze

Dyrektor
Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza
„Jako przedstawiciel inwestora – firmy Ericpol Sp. z o. o., niniejszym potwierdzam, że biuro architektoniczne Horizone Studio, w okresie od marca 2012 r. do kwietnia 2013 r., jako generalny projektant wykonało wielobranżowy projekt koncepcyjny, projekt budowlany i projekt wykonawczy budynku biurowego klasy A – głównej siedziby Ericpol Sp. z o. o. przy ulicy Sienkiewicza 175 w Łodzi. Niniejszym potwierdzam też...

Anna Smela

Wiceprezes Zarządu
Ericpol Sp. z o. o.
„Horizone Studio spełniło wysokie standardy 7R Logistic i MAN wykonując projekt koncepcyjny, budowlany oraz wykonawczy, jak również pełniąc nadzory autorskie przy budowie obiektów stacji MAN w Modlnicy k. Krakowa. Biuro w pełni sprostało wymaganiom naszym i naszego wymagającego klienta, wykazując przy tym duże doświadczenie, rzetelność, a także sprawność podczas prowadzenia prac projektowych i procedur urzędowych. Dlatego z przyjemnością polecamy Horizone...

Ryszard Gretkowski

Wiceprezes Zarządu
7R Logistic
„Przy wyborze biura architektonicznego zarząd firmy kierował się nie tylko doskonałymi referencjami przyszłego konsultanta, contact architekta oraz specjalisty Quality Control, ale także gotowością współpracy w międzynarodowym środowisku (zespół architektów złożony z osób o innej narodowości, niewspółpracujących ze sobą na co dzień), dbaniu o reprezentowanie interesów austriackiego Inwestora w rozmowach z Generalnym Wykonawcą, praktyczną znajomością zastosowań rozwiązań proekologicznych. (…) Jeżeli przyszły...

Grzegorz Kaczor

Prokurent Schachermayer Polska
Schachermayer
„Mr. Kisielewski provided a good understanding of work in an international and interdisciplinary team, and a broad knowledge of the local context, especially with Polish authorities. As a result acceptance and the start-up process were successfully accomplished. Therefore without hesitation we can recommend Mr. Kisielewski from Horizone Studio to every potential client and we are looking forward to possible future...

Martin Otte

CEO
Otte Projektmanagement GmbH
„Jako przedstawiciel inwestora – firmy Ericpol Sp. z o. o., niniejszym potwierdzam, że biuro architektoniczne Horizone Studio, w okresie od marca 2012 r. do grudnia 2014 r., jako generalny projektant wykonało wielobranżowy projekt koncepcyjny i projekt wykonawczy wnętrz oraz sprawowało związane z projektem wnętrz nadzory autorskie w trakcie budowy dla budynku biurowego klasy A – Ericpol Software Pool przy ul....

Marek Ciastoń

Dyrektor
Ericpol Sp. z o. o.
„Z Horizone Studio współpracujemy już od prawie dziesięciu lat i wracamy do nich z kolejnymi projektami inwestycyjnymi. Największe wspólnie realizowane przedsięwzięcia to projekt kompleksu biurowo-usługowego Textorial Park II na Księżym Młynie w Łodzi oraz ekologiczna dzielnica SILO w Jaworznie. Textorial Park II otrzymał certyfikat BREEAM Excellent i w chwili certyfikacji był najwyżej ocenionym obiektem biurowym w Polsce wg BREEAM International...

Anna Banaś

Prezes Zarządu St. Paul's Developments Polska
St. Paul’s Developments Polska
(…) Planowany zespół budynków został zaprojektowany jako budynki biurowe klasy A, zgodnie ze standardami Modern Office Standards Polska (…). Planowana inwestycja na etapie projektowym została poddana wielokryterialnej certyfikacji ekologicznej wg standardu BREEAM, uzyskując certyfikat BREEAM Interim Excellent. Dla planowanej inwestycji w dniu 20.11.2015 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa ostateczna decyzja pozwolenie na budowę nr 2984/2015. Projekt zespołu budynków...

dr Wiesław Bury

Prezes Zarządu
RCA Małopolska
„We found that Horizone Studio demonstrated a high degree of professionalism and a deep commitment to the international team involved in the project. Their professionalism was recognized by both TOT Architects and our client Integer Holding Corporation. The management of their input by Horizone helped lead the team, and client meetings were always fruitful, with questions answered and problems identified...

Chris Ryan

Director
TOT Architects

[ESC] lub